Goda nyheter!

Ansökan CORNERS Research & Development till EUs kulturporgram har fått grönt ljus.

CORNERS eller Four Corners of Europe Research & Development ska i form av konstnärsexpeditioner utforska Europas utkanter i möte med medborgare och kulturaktivister. Umeå2014 är en av fem partners. Projektet bekräftar Intercults särställning som initiativtagare till ovanliga europeiska projekt som fångar uppmärksamhet i ett internationellt sammanhang. De fyra senaste åren har Intercult drivit föregångaren Black/North SEAS.

Intercults Chris Torch är initiativtagare till CORNERS
CORNERS är ett spännande samarbete som kan öppna helt nya geo-politiska områden till kulturutbyte. Bidraget från EU Kulturprogrammet möjliggör en Intercult satsning tillsammans med ett par europeiska kulturhuvudstäder (Umeå 2014 och Gdansk 2016) samt flera starka organisationer i sydöstra Europa.

Läs mer om CORNERS (på engelska)

Läs den fullständiga listan av godkända ansökningar (PDF) / Good news!

The application CORNERS Research & Development to EU Culture Programme has got the green light.

Read about CORNERS

Read the full list of approved applicants (PDF)