Konstnärsexpedition från Mo i Rana till Umeå

Umeå 2014 och Intercult arrangerar Xpedition CORNERS North den 8-21 augusti 2011. Sjutton deltagare, konstnärer och forskare, från sju länder reser med buss från Mo i Rana, Norge, till Umeå för att möta människor i regionen och söka efter berättelser och inspiration till nya verk.

Möt konstnärerna i Stockholm måndag 8 augusti!
På måndag samlas konstnärerna i Stockholm och det finns möjlighet att träffa dem, samt partners i projeket.
Konstnärerna kommer från Slovenien, Polen, Serbien, Bulgarien, Nord Irland och Sverige. Svenska deltagare är konstnären Mikael Lundberg och filmmakarna Fredrik Oskarsson och Oskar Östergren (oskar&oskarsson)
Läs mer här: http://www.intercult.se/participants-corners-north
Kontakta Vanessa Ware, kommunikationsansvarig Intercult för mer info. 08 644 10 23, 070 750 24 54

Expeditionen ingår i CORNERS som är ett flerårigt samarbete mellan kulturorganisationer i Europa. Det fokuserar på forskning, idéutveckling och internationellt samarbete som ska leda till framtida samproduktioner och turnerande. Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn i Norr, Kaukasus, Balkan och Öst.

– Xpedition CORNERS North är en nyfiken och generös expedition där konstnärliga möten, nya nätverk och framtida samarbeten kommer att odlas och bära frukt!, säger Tina Eriksson Fredriksson, konstnärlig koordinator för expeditionen.

Resan går från Mo i Rana vid Nordsjön till Västerbottens kustland. På vägen kommer konstnärerna och forskarna tillsammans med inbjudna gäster utforska dessa frågor;
· Vilka lokala nätverk är nödvändiga för att överleva här som människa?
· Vilka internationella kontakter är en del av vardagen och livet?
· Vad betyder det att vara del av den samiska ursprungsbefolkningen och Sàpmi?
· Hur ser livet ut för den som flyttar hit, till exempel till en flyktingförläggning?
· Hur är det att stanna kvar då så många lämnar?
· Hur blir nationell och lokal politik konkret vardag för invånarna?

Expeditionen består både av upplevelser och eget arbete för deltagarna. De kommer att träffa lokala konstnärer och möta västerbottnisk kreativ överlevnadskonst. Det blir också fysiskt arbete som ger praktisk inblick i vardagslivet.
I Xpedition CORNERS North deltar konstnärer, bland annat inom bild, ljud dans, film, teater och performance, och forskare från sju länder; Slovenien, Bulgarien, Storbritannien, Polen, Serbien, Kroatien och Sverige.

Bakgrund

Projektägare för CORNERS är Intercult, som är en fristående produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm. Umeå 2014 är en av flera samarbetspartners. Organisationer i Slovenien, Kroatien och Polen deltar också. Projektet genomförs med stöd av EU-programmet Education and Culture.
Xpedition North är den första av fyra expeditioner. I september/oktober 2011 arrangeras en resa i Kaukasus, i april 2012 åker man till Balkan och i augusti/september 2012 är det dags för Xpedition East till Baltikum och Östeuropa.
Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn. Inför Umeås kulturhuvudstadsår planeras kulturevenmanget Korsväg 2014 där de nya produktionerna kommer att visas.
Presentation av deltagarna i expeditionen bifogas som separat fil – en högupplöst version kan hämtas på www.intercult.se/participants-corners-north
Mer information om CORNERS finns på webbplatsen www.cornersofeurope.org som lanseras den 5 augusti. Där kommer också bilder och annat material från expeditionen att publiceras löpande.

För lämpliga tillfällen för media att bevaka expeditionen kontakta Marcus Weinehall mobil: 070 622 00 35

Kontaktuppgifter

Chris Torch
projektledare för CORNERS, Intercult
070-554 10 23 (+46 70 554 10 23)
chris.torch@intercult.se
(Chris deltar i expeditionen alla dagar)

Tina Eriksson Fredriksson
konstnärlig koordinator för Xpedition CORNERS North, Umeå 2014
070-573 53 57 (+46 70 573 53 57)
(Tina deltar i expeditionen alla dagar utom 12-17 augusti)

Marcus Weinehall

koordinator för de praktiska arrange-mangen kring expeditionen, Umeå 2014
070-622 00 35 (+46 70 622 00 35)
marcus.weinehall@umea2014.se
(Marcus deltar i expeditionen alla dagar utom 13-14 augusti)

Fredrik Lindegren

kulturhuvudstadschef och konstnärlig ledare, Umeå 2014
070-603 25 19 (+46 70 603 25 19)
fredrik.lindegren@umea2014.se
(Fredrik deltar eventuellt i expeditionen vissa dagar)

Vanessa Ware
kommunikationsansvarig, Intercult
08-644 10 23 (+46 8 644 10 23)
070-750 24 54 (+46 70 750 24 54)
vanessa.ware@intercult.se
(Vanessa deltar inte i expeditionen, men kan svara på frågor om Intercult och projektet CORNERS)