Just hemkomna från Balkan och den tredje CORNERS Xpeditionen presenterar Intercult och Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad det europeiska samarbetsprojektet CORNERS R&D. Vi samtalar med fem av de konstnärer och forskare som deltar i projektet. Vi blickar även framåt mot projektets nästa fas 2013-2017, då konsten möter publiken med deltagande i fokus och på okonventionella platser, under Umeå 2014 och på andra platser i Europa.

I CORNERS utforskar 40-talet europeiska konstnärer och forskare Europas utkanter. I mötet med människor och platser söker de idéer och inspiration till nya verk. Fyra Xpeditioner genomförs 2011-2012. Den första, North Xpedition, gick från Mo i Rana (Norge) genom Västerbotten till Umeå. Caucasus Xpedition gick till Turkiet, Georgien och Azerbaidjan. Balkan Xpedition gick genom sex länder på Balkan, och den sista, East Xpeditionen går till Polen, Kaliningrad, Ukraina och Litauen.

NÄR: Måndag 7 maj 15:00-16:30
VAR: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15, runt hörnet
ANMÄLAN: Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

Varför är ett europeiskt kultursamarbete viktigt? Ger metoden att resa med en tvärdisciplinär grupp från tio länder nya perspektiv och resultat? Vilka nya processer uppstår och går de åt båda hållen i mötet mellan konstnärerna och lokalt förankrade människor i vår kontinents utkanter? Hur går man från en utforskande process (R&D) till samproduktion?

Medverkande

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå 2014 (prel)
Tina Eriksson Fredriksson, konstnärligt råd Umeå 2014
Chris Torch, senior associate Intercult och konstnärlig ledare CORNERS
Ida Burén, VD, Intercult
Lars Göran Carlsson, forskare i sociologi, Umeå universitet
Helena Wikström, konstnär
Fredrik Oskarsson, filmare, Oskar&Oskarsson
Mikael Lundberg, konstnär
Kajsa Sandström, koreograf

Om projektet

CORNERS är ett flerårigt samarbete mellan kulturorganisationer i Europa. Det fokuserar på konstnärlig forskning, idéutveckling och internationellt samarbete. Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn. Inför Umeås kulturhuvudstadsår planeras kulturevenmanget Korsväg 2014 där de nya produktionerna kommer att visas.
Projektägare för CORNERS är Intercult, en kulturorganisation med bas i Stockholm. Umeå 2014, City Cultural Insititute (fd Gdansk 2016, Polen), Exodos (Slovenien), Pogon och Drugo More (Kroatien) är samarbetspartners. Projektet genomförs med stöd från EU:s Kulturpogram, Svenska institutet med flera.

Fill out my online form.