15 konstnärer från 9 olika hörn av Europa samlas i Umeå, eller närmare bestämt, i Ersboda. Vi kommer ifrån: Nordirland, Baskien, Ukraina, Serbien, Kroatien, Slovenien, Polen, Bulgarien och Sverige.

Ersboda är en stadsdel i Umeås ytterkant och vi frågar oss bl a vad som är centrum och vad som är periferi? CORNERS utmanar idén om “ett centrum” och öppnar upp för det oväntade, det perifera – människor och platser.
Här följer en kort presentation av några av evenemangen – för en mer utförlig information och exakta tidpunkter – gå in på CORNERS projektsida: www.umea2014.se. och CORNERS Ersbodas facebooksida

LIGHT
Premiär fredag 21/11 på Glashuset, Rådhustorget, Umeå kl 18–21
Visas dagligen kl 13–19 t.o.m. 29/11
Offentligt samtal: Ukraina – konst och Majdanupproret, 22/11 kl 13–15 i Väven.
En installation med film, fotografi och ljud, om ljus/mörker i vardagslivet. Om Sapmi, där folk lever stora delar av året i mörker. Om Tatarerna på Krimhalvön, beroende av solljuset som turistort, nu tvångsannekterat av Ryssland.
Filmaren Sergiy Petlyuk och fotografen Kateryna Radchenko (Ukraina) möter fotografen Lena Stenberg och filmaren Oskar Östergren (Sapmi/Sverige).

IN BETWEEN
Pågående på Byttgränd, Ersboda, i och kring kvarterslokalen
Offentliga visningar:
fredag 28/11 kl 19–20 Byttgränd, Ersboda
lördag 29/11 kl 19–20 under Ersboda KNYTKALAS
söndag 30/11 kl 11–16 under Ersboda JULMARKNAD


En levande installation som skapas med de boende på Byttgränd.
“Turning Ersboda inside out” – det privata blir publikt.
Deltagande CORNERS-konstnärer: Paula McFetridge (Nordirland),
Helena Wikström (Umeå), Sinisa Labroviç och Davor Sanvincenti (Kroatien) och Juan Alzpitarte (Baskien).

BIRDHOUSE GALLERY
Dagligen på Ersboda Slöjdförening
Offentliga visningar: fredag 21/11 under invigningen av kulturhuset Väven
onsdag 26/11 kl 17–19 Rådhustorget, Umeå
fredag 28/11 kl 20.30–21.30 Ersboda Folkets Hus
lördag 29/11 kl 16 under Ersboda KNYTKALAS
söndag 30/11 under Ersboda JULMARKNAD
Unga vuxna bygger ”Birdhouse Galleries” av skräp och återvinningsmaterial, tillsammans med bildkonstnär Maciej Salamon (Polen) och teatermakare Nedyalko Delchev (Bulgarien). ”Fågelholkarna” sätts sedan samman till en mobil konstutställning som turnerar runt om i Umeå.

PAPYRINT
Dagligen på KULTURISTAN/Studieförbundet Vuxenskolan
Offentlig repetition med samtal: tisdag 25/11 kl 15–17
Premiär lördag 29/11 kl 16 under Ersboda KNYTKALAS
Ett allkonstverk tillsammans med barn från Umeå. De jobbar under två veckor och tillsammans utvecklas historier, dikter och konflikter? Under Knytkalaset visas resultatet – en musikdramatisk dockteater!
PAPYRINT-kollektivet är Dragan Protic och Djordje Balmazovic från designgruppen SKART (Serbien), musikern Nils Personne och dansaren Kajsa Sandström (Sverige) samt teatermakaren Borja Ruiz (Baskien/Spanien).

ERSBODA KNYTKALAS
Lördag 29/11 kl 16–21 Ersboda Folkets hus
Välkommen att ta del av sång, dans, dockteater, Capoeira-uppvisning, m.m. Mat bjuds från olika delar av världen! I samarbete med invandrarföreningar i Umeå och Ersboda Folkets hus. Ta med egen tallrik, bestick och alkoholfri dryck samt antingen bröd eller efterrätt att dela med dig av – det är din INTRÄDESBILJETT till KNYTKALASET.

ERSBODA JULMARKNAD
Söndag 30/11 kl 11–16 Ersboda Folkets hus
Ersbodas traditionella julmarknad, i samarbete med Ersboda Slöjdförening. Men akta dig! Olika ingrepp från CORNERS sker under hela dagen.

CORNERS är en interkulturell plattform som har skapats och drivs av ett partnerskap av kulturorganisationer från Europas spridda hörn. Vi inledde denna resa ihop med Umeå 2014 redan för några år sedan. Konstnärer reste tillsammans bland annat i Västerbotten. Nu är vi tillbaka. Konst möter publik. Publik skapar konst.
www.cornersofeurope.org

CORNERS samarbetar med engagerade partners i Umeå:
• Ersboda Folkets hus
• Ersboda Slöjdförening
• Kulturistan/Studieförbundet Vuxenskolan
• Ersängsskolan och Östra Ersbodaskolan
• Samordningsgruppen för etniska, kulturella och språkliga föreningar i Umeå, SIUM

Vi påbörjade denna resa ihop med Umeå2014 redan för några år sedan. Vi delade konstnärer och berättelser om Xpeditions 6 europeiska hörn, bland annat Västerbotten. Nu är vi tillbaka. Konst möter publik. Verk skapas över kulturella och nationella gränser.

Produktion: Intercult (Stockholm) – i samarbete med: Verkligheten (Umeå) och i långsiktigt samarbete med: Umeå2014
Konstnärlig ledare: Chris Torch/Intercult, Sverige.
E: chris.torch@intercult.se eller t: +46 70 554 10 23
Lokal producent: Alexander Svartvatten/Verkligheten, Umeå. E: alexander.svartvatten@gmail.com eller t: +46 70 111 29 39
CORNERS logistik: Natasa Zavolovsek & Borut Cajnko/Exodos, Slovenenien

/

A city is made of many small segments, each with its own personality. Some parts are hidden, some traditions have been destroyed, some others re-invented. Neighborhoods are where people live, work, play and learn. They are sometimes peaceful places and sometimes disrupted, challenging.

CORNERS brings a platform of international artists & animators into direct contact and co-creation with people living in Ersboda, both Östra and Västra: a diverse and complicated area about 6 km outside of the city center… or?…

…Where is the center? Who remains at the “edges”?

15 artists from 9 corners of Europe: Northern Ireland, The Basque Country, Ukraine, Serbia, Croatia, Slovenia, Sweden, Poland, Bulgaria. In Ersboda. They engage in participatory works with children, young people, adults and visitors. They share with active partners like:
– Ersboda Folkets hus
– Ersboda Slöjdförening
– Kulturistan Ersboda/Studieförbundet Vuxenskolan i – Västerbotten
– skolor i Ersboda

LIGHT
Photo/video projections by artists from Sweden/Sapmi and Ukraine, focusing on the Tatar people (a minority in Ukraine/Crimea) and the Sami people. The group recently came back from a journey to Crimea, Ukraine in the middle of the crisis.
Opening Friday 21/11 at Glashuset, Rådhustorget, Umeå 18–21
Daily 13–19 to 29/11
Public discussion: Ukraina – konst och Majdanupproret, 22/11 kl 13–15  Väven.

International artists:
Kateryna Radchenko (Ukraine) – photographer, artist
Sergiy Petlyuk (Ukraine) – artist, photographer
Oskar Östergren (Sweden/Sapmi) – photographer
Lena Stenberg (Sweden/Sapmi) – artist

In the project, BIRDHOUSE GALLERY, the artists and teachers Nedyelko Delchev and Maciek Salamon will tell stories about famous artists and guide the kids through the process of making birdhouse galleries. The kids will make wooden houses for birds. Each one of them will be different and each of them will be a work of art created by kids. These birdhouse galleries will be shown in public spaces in Umeå.
Daily at Ersboda Slöjdförening
Public shows: Friday 21/11 during the opening of  Väven
Wednesday 26/11 17–19 Rådhustorget, Umeå
Friday 28/11 kl 20.30–21.30 Ersboda Folkets Hus
Saturday 29/11 kl 16 during Ersboda KNYTKALAS
Sunday 30/11 during Ersboda JULMARKNAD

In PAPYRINT, the Skart group will teach the kids how to write and paint. Nils Persone will play his saxophone, and the kids will make and play special instruments. Kajsa Sandstrom will dance and play with mirrors, and Primož Bezjak and Borja Ruiz will tell secrets about how to become a good actor.
In the end – the artists and the kids – will create a performance.
Daily at KULTURISTAN/Studieförbundet Vuxenskolan
Public rehersal: Tuesday 25/11 15–17
Opening Saturday 29/11 16 during Ersboda KNYTKALAS
Artists:
Borja Ruiz (Basque Country)
Kajsa Sandström (Sweden)
Nils Personne (Sweden)
Primož Bezjak (Slovenia)
ŠKART / Dragan Protic & Djordje Balmazovic (Serbia)
Maciej Salamon (Poland)
Nedyalko Delchev (Bulgaria)

IN BETWEEN is a living installation where the artists are working together with locals in Ersboda. The facades and windows of the houses in the neighbourhood will be dispalyed with creative lighting, artistic objects and sound. “Turning Ersboda inside out” – the private becomes public.

Daily at Byttgränd, Ersboda, at kvarterslokalen
Public shows:
Friday 28/11 19–20 Byttgränd, Ersboda
Saturday 29/11 kl 19–20 during Ersboda KNYTKALAS
Sunday 30/11 kl 11–16 during Ersboda JULMARKNAD

International artists:
Paula McFetridge (Northern Ireland) – director, actor
Sinisa Labrovic (Croatia) – actor, artist
Davor Sanvincenti (Croatia) – artist
Juan Aizpitarte (Basque/Spain) – videoartist
Helena Wikström (Sweden) – photographer, artist

ERSBODA KNYTKALAS

Saturday 29/11 16–21 Ersboda Folkets Hus
Welcome to an evening with works of art, puppet thatre, dance, a children’s orchestra playing on their own handmade instruments, local musicians and choir singing. There will be food from different parts of the world, so bring a plate and cutlery plus dessert or salad that you wish to share with others.

ERSBODA CHRISTMAS MARKET
Sunday 30 November, at 11–16, Ersboda Folkets hus
The traditional Ersboda Christmas market, in collaboration with Ersboda Slöjdförening. But you better watch out for various happenings from CORNERS during the whole day!

We started this journey with Umeå 2014 already a few years ago. We shared artists and stories on six Xpeditions to European corners, including Västerbotten. Now we return. Art meets audience. People co-create across national/cultural borders.

CORNERS website

Umeå 2014 website

Facebook

Production: Intercult (Stockholm) – in cooperation with: Verkligheten (Umeå) and in long-term partnership with: Umeå 2014

Artistic director: Chris Torch / Intercult, Sweden.
E: chris.torch@intercult.se or t: +46 70 554 10 23

Local Producer: Alexander Svartvatten / Verkligheten, Umeå. E: alexander.svartvatten@gmail.com or t: +46 70 111 29 39

CORNERS logistics: Natasa Zavolovsek & Borut Cajnko / Exodos, Sloven