Just hemkomna från Balkan och den tredje CORNERS Xpeditionen presenterar Intercult och Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad det europeiska samarbetsprojektet CORNERS R&D. Vi samtalar med fem av de konstnärer och forskare som deltar i projektet. Vi blickar även framåt mot projektets nästa fas 2013-2017, då konsten möter publiken med deltagande i fokus och på okonventionella platser, under Umeå 2014 och på andra platser i Europa.

I CORNERS utforskar 40-talet europeiska konstnärer och forskare Europas utkanter. I mötet med människor och platser söker de idéer och inspiration till nya verk. Fyra Xpeditioner genomförs 2011-2012. Den första, North Xpedition, gick från Mo i Rana (Norge) genom Västerbotten till Umeå. Caucasus Xpedition gick till Turkiet, Georgien och Azerbaidjan. Balkan Xpedition gick genom sex länder på Balkan, och den sista, East Xpeditionen går till Polen, Kaliningrad, Ukraina och Litauen.

NÄR: Måndag 7 maj 15:00-16:30
VAR: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15, runt hörnet (Stockholm)
ANMÄLAN: Anmäl dig genom att maila vanessa.ware@intercult.se

Varför är ett europeiskt kultursamarbete viktigt? Ger metoden att resa med en tvärdisciplinär grupp från tio länder nya perspektiv och resultat? Vilka nya processer uppstår och går de åt båda hållen i mötet mellan konstnärerna och lokalt förankrade människor i vår kontinents utkanter? Hur går man från en utforskande process (R&D) till samproduktion och konstverk som möter en publik?

Medverkande

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå 2014 (prel)
Tina Eriksson Fredriksson, konstnärligt råd Umeå 2014
Chris Torch, senior associate Intercult och konstnärlig ledare CORNERS
Ida Burén, VD, Intercult
Lars Göran Carlsson, forskare i sociologi, Umeå universitet
Helena Wikström, konstnär
Fredrik Oskarsson, filmare, Oskar&Oskarsson
Mikael Lundberg, konstnär
Kajsa Sandström, koreograf

Läs mer på CORNERS-bloggen: www.cornersofeurope.org

Om projektet
CORNERS är ett flerårigt samarbete mellan kulturorganisationer i Europa. Det fokuserar på konstnärlig forskning, idéutveckling och internationellt samarbete. Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn. Inför Umeås kulturhuvudstadsår planeras kulturevenmanget Korsväg 2014 där de nya produktionerna kommer att visas.
Projektägare för CORNERS är Intercult, en kulturorganisation med bas i Stockholm. Umeå 2014, City Cultural Insititute (fd Gdansk 2016, Polen), Exodos (Slovenien), Pogon och Drugo More (Kroatien) är samarbetspartners. Projektet genomförs med stöd från EU:s Kulturpogram, Svenska institutet med flera.

Presskontakt
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
08 644 10 23, 070 750 24 54, anessa.ware@intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se