Black/North SEAS var en konstnärlig plattform som drevs under fyra år i Europa och nådde en publik på närmare 80 000 personer. Läs om äventyret, lärdomarna och den externa utvärderingen av Dragan Klaic och Lidia Varbanova på SEAS Dock

Ett konstnärligt äventyr

Kulturproducenter, konstnärer och forskare från 12 länder kopplades samman i ett multilateralt samarbete som sträckte sig från Nordsjön till Svarta havet. En rad konstnärliga möten över gränserna ledde till nya samarbeten mellan nord och syd, mellan olika discipliner och riktningar.

20 nya interdisciplinära konstverk skapades inom ramen av SEAS, inspirerade av ett interkulturellt utbyte mellan konstnärer runt politiska, sociala och miljömässiga frågor som Europas kustsamhällen står inför. I formen av en resande festival presenterades verken på oväntade och urbana platser.

En resande festival 2008-2010

Black/North SEAS lanserades i Odessa, Ukraina och fortsatte sedan längs med kusterna runt Svarta Havet och Nordsjön i formen av en resande festival. Det konstnärliga programmet co-curerades med en lokal värdorganisation som även presenterade lokala konstnärer. Resan gick till Odessa, Varna, Balchik, Mangalia, Istanbul, Köpenhamn, Helsingör, Helsingborg, Göteborg, Alingsås, Tromsö, Skegenss, Mablethorpe, Aberdeen och Batumi.

Under 2010 gjordes även en Xpedition till Turkiets Svarta havskust – Akçakoça, Ünye, Çamlıhemşin, Hopa. Ett trettiotal konstnärer reste med buss och både föreställningar och installationer presenterades på gator och torg, samtidigt som mer undersökande interventioner och workshops genomfördes i möte med lokalbor, lokala konstnärer och i skolor.

Initiativ och finansiering

Intercult tog initiativet till och drev Black/North SEAS i samarbete med sju partnerorganisationer. Projektet är till största delen finansierat av EUs Kulturprogram 2007-2013 men har även ett generöst bidrag från Svenska Institutet, med inriktning Ukraina och Turkiet. En rad lokala myndigheter, institutioner och kulturorganisationer har också bidragit.

[puff style=”pufftext”]

KONTAKT
Vanessa Ware
Kommunikationsansvarig
vanessa.ware@intercult.se
+46 8 644 10 23

[/puff]

[puff style=”linklist”, “pufftext”]

PARTNERS
Tromsø kommune
(NO)
Københavns Internationale Teater (KIT)
(DK)
Hotel Pro Forma
(DK)
BADco.
(HR)
Sfumato theatre – laboratory
(BG)
Arts Council England – East Midlands (UK)

[/puff]

[puff]

EUCulturelogo

[/puff] /

Black/North SEAS was a European culture platform, a multi-annual process involving artists, culture operators, urban planners and politicians, that reached out to an audience of almost 80 000 people across Europe. Read about the adventure, what we learned and the external evaluation by Dragan Klaic and Lidia Varbanova on SEAS Dock.

An arts adventure

Two very different European regions, the Black Sea and the North Sea, were connected. SEAS created 20 new cross-disciplinary artistic works that were inspired by intercultural exchange between artists from the two regions and the political, environmental and social realities facing Europe’s coastal communities.

In the format of a traveling festival, the co-curated artistic programme was presented by local hosts in urban and unconventional spaces. The tour went to Odessa, Varna, Balchik, Mangalia, Istanbul, Copenhagen, Helsingör, Helsingborg, Göteborg, Alingsås, Tromsö, Skegness, Mablethorpe, Aberdeen and Batumi.

In 2010 an Xpedition was made to the Turkish Black Sea coast, stopping in Akçakoça, Ünye, Çamlıhemşin and Hopa. A group of almost thirty artists travelled by bus bringing performances and installations that were presented in streets and squares, as well as interventions and workshops to create exchanges with locals, local artists and school children.

Organisation

Black/North SEAS was initiated and organised by Intercult in collabortion with seven partner organisations. The project was mainly financed by the EU’s Culture Programme 2007-2013 as well as through a generous contribution by the Swedish Institute towards the Ukraine and Turkey. The project also enjoyed the support of several institutions, culture organisations and local partners.

[puff style=”pufftext”]

CONTACT
Vanessa Ware
Communications manager
vanessa.ware@intercult.se
+46 8 644 10 23

[/puff]

[puff]

PARTNERS
Tromsø kommune
(NO)
Københavns Internationale Teater (KIT)
(DK)
Hotel Pro Forma
(DK)
BADco.
(HR)
Sfumato theatre – laboratory
(BG)
Arts Council England – East Midlands (UK)

[/puff]

[puff]

EUCulturelogo

[/puff]