Praktisk och strategisk insikt om konstnärligt drivna transnationella samarbetsprojekt i Europa har sammanställts på SEAS Dock – en webbplats med en extern utvärdering och dokumentation av plattformen Black/North SEAS 2006-2010. Här finns även alla bilder, filmer, aktiviteter och press från SEAS samlat.

www.seas.se

26 rekommendationer från utvärderingen listas för att bidra till kommande multilaterala projekt. Kulturanalytikern Dragan Klaic ger perspektiv på resultatet utifrån sin specialisering inom internationella kultursamarbeten.

Chris Torch, konstnärlig ledare, och Adam Jeanes, projektledare, skriver som sina erfarenheter och lärdomar från SEAS, med fokus på partnerskap, finansiering, projektets faser och den konstnärliga processen.

Konstnärer, produktioner, festivalevent, organisationer, press, filmer, bloggar och mycket mer finns samlat på SEAS Dock.

SEAS Dock har producerats av Intercult med stöd från Arts Council England.

Läs mer om Black/North SEAS

/

The web site SEAS Dock offers practical and strategic insight for people who engage in transnational collaboration in Europe. It presents the external evaluation and documentation of the arts platform Black/North SEAS 2006-2010. Also, all photos, films, activities and press from SEAS in one place.

www.seas.se

It presents an external evaluation with reflections on key issues by Dragan Klaic, 26 recommendations for future projects, spin offs and lessons learned. Chris Torch, artistic director, and Adam Jeanes, project director, of SEAS, both based at Intercult, write about their learning experience of working with partnership, funding, concept and the artistic process.

The documentation includes SEAS research, productions, festival events, artists and organisations, films and audio.
SEAS Dock is produced by Intercult and funded by Arts Council England.