På onsdag, den 10 februari, presenterar EU-kommissionen en lägesrapport om de prioriterade åtgärderna för migration, exempelvis om hur arbetet fortskrider med omfördelningen av flyktingar och särskilda mottagningscenter för flyktingar, så kallade “hotspots”. Läs mer på EU-kommissionens representation i Sveriges hemsida

/

In view of next week’s European Council, the Commission is today reporting on the implementation of the priority actions under the European Agenda for Migration and highlighting key areas where immediate action is needed to restore control. Read more on the website of the European Commission