Hela 72% av svenskarna tror sig ha inflytande på EU’s beslut! EDICs (och andras) hårda arbete innan EU-valet gav uppenbarligen resultat!
I samband med EU-valet våren 2014 steg antalet som anser att de kan göra sin röst hörd i EU dramatiskt, från 29 till 42 procent. Detta enligt Europaportalen. Siffran har dock minskat något under hösten men är med sina 40 procent av de tillfrågade i EU den näst högsta sedan 2004.
I genomsnitt anser dock fortsatt en majoritet av EU-borna att man inte kan göra sin röst hörd i unionen.