Kommissionen har sedan 2011 placerat integrering av romer på den politiska dagordningen inom hela EU. Dock uttryckte EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och kommissionärerna Marianne Thyssen, Vera Jourova och Corina Cretu sitt bekymmer över att den romska befolkningen i EU fortfarande är mycket utsatt för diskriminering, utanförskap och orättvis behandling. Detta sades i ett gemensamt uttalande dagen före romernas internationella dag, den 8 april.

Oro över att den antiromska retoriken ökar uttryckte även Martin Schulz, talman i Europaparlamentet, under parlamentsdebatten som efterföljde MEPs Soraya Posts seminarium angående bekämpande av antiziganism. De senaste tio åren har dock romernas situation i EU förbättrats fortsatte Schulz, mycket beroende på den EU-ram för nationella strategier för integrering av romer som kommissionen antog 2011.

Enligt FRA (Fundamental Rights Agency) är en av tre romer arbetslösa, en av fem har ingen sjukförsäkring och nio av tio lever under fattigdomsgränsen. Dessutom slutför en stor andel av de romska barnen aldrig sin grundskoleutbildning. EU arbetar för integrationen av romer bland annat genom att stödja medlemsländerna i deras arbete att genomföra offentlig politik och strategier för integrering av romer; den nya budgetramen 2014-2020, till exempel, gör det lättare att använda EU-medel för den socioekonomiska integreringen av den romska befolkningen.

I sin senaste rapport om genomförandet av EU:s regelverk för integrering av nationella romer, erkände Europeiska kommissionen att framsteg görs i de flesta medlemsländerna men fortfarande långsamt. Ansträngningarna måste därför intensifieras, särskilt i medlemsländer som har fått landsspecifika rekommendationer från Europeiska Rådet i fråga om romernas integrering.

Vad gör Fundamental Rights Agency för romernas integration?
Läs mer här: http://fra.europa.eu/en/news/2015/roma-inclusion-efforts-must-be-intensified