Marianne Thyssen, EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, fick svara på frågor från Europaparlamentet angående rörlighet av arbetstagare i EU.

Marianne Thyssen, ECs webbsida

Thyssen lovade att arbeta på ett övergripande paket med aktuell statistik och fakta om rörlighet inom EU:s arbetsmarknad. Dessutom övervägde hon en eventuell översyn av förordningen om samordningen av socialförsäkringssystemen. Detta sades i februari under mötet mellan Thyssen och Europarlamentet.

Rörlighet är en av de viktigaste förutsättningarna för kulturarbetarnas och artisternas utveckling, vilket gör att rörlighet ofta lyfts fram i debatten om kultur. Vad gäller artisternas rörlighet finns det en omfattande rapport från det Europeiska Nätverket av Kulturexperter (EENC) där det bland annat tas upp frågor om administrativa handlingar relaterade till social trygghet och beskattning i Europeiska unionen (EU).

EENC rapport om artisternas rörlighet: http://www.eenc.info/wp-content/themes/kingsize/images/upload/OTM_EENCfinalcompletereportSecSocTax.pdf

Thyssens svar på Europaparlamentets frågor:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dv/empl20141001_thyssen_questionnaire_/empl20141001_thyssen_questionnaire_sv.pdf