Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet (DG Justice) har nyligen tagit fram några  korta videofilmer  som på lätt språk tar upp konkreta fördelar för europeiska medborgare inom området Rättvisa. Filmerna finns på 22 olika språk och är tänkta att vara användbara i undervisningssammanhang.

Ytterligare 7 kortfilmer på engelska och franska:
Consumer and Contract Law
International Couples
Criminal Law
Data protection
Gender Equality
Tackling discrimination
Consular protection