I år kommer MuseumNext-konferensen att äga rum i Rotterdam, Nederländerna mellan den 26-28 juni. Konferensen är globalt katalysator för bland annat museiutveckling, med fokus bland annat på publikutveckling, design, samlingar och ledarskap. Hela 750 personer inom museivärlden kommer att delta!

What makes MuseumNext truly special is our international community, which regularly sees us hosting delegates from more than 40 countries.

This gives our museum conferences a unique international perspective on best practice, leading to collaborations and partnerships which span the globe.

Our diverse community come from organisations ranging from the world’s biggest museums to small galleries or heritage sites. What all our conference delegates have in common is a desire to shape the future of museums.

vill du få reda på mer om denna spännande konferens? Läs mer HÄR där du även kan köpa biljetter för evenemanget!