Våren 2009 spenderade Ida Burén tre tjänstelediga månader i Senegal för att arbeta med ett av hennes hjärteprojekt föreningen Djef Djel. Då passade hon på att skriva ett par artiklar för Konstnärsnämndens nyhetsbrev Koppla, det “kulturspejarprojekt” som på uppdrag av Kulturdepartementet ska informera om internationella och interkulturella nätverk inom konsten.

Läs en av artiklarna “Musikernas villkor i ett stjärnspäckat Senegal” / Last Spring, 2009, Intercult’s managing director Ida Burén spent 3 months in Senegal working with a project close to her heart, the association Djef Djef. During this time she also wrote a couple of articles for the Swedish Arts Grant Committee‘s newsletter Koppla, a “culture spy” project commissioned by the Swedish Government to inform about international and intercultural networks within the arts.

One of the articles is now available (in Swedish)