European Cultural Foundation har öppnat för ansökningar till samarbetsstöd för tvärdisciplinära och transversala kulturprojekt. http://www.eurocult.org/grants/collaboration-grants / European Cultural Foundation has opened its Collaboration Grants for cross-sectorial culture projects http://www.eurocult.org/grants/collaboration-grants