Under 2016 innehar Nederländerna EU:s ordförandeskap de första sex månaderna. I juli övertar Slovakien ordförandeposten t.o.m. december 2016. Första halvan av 2017 är det Malta som är ordförande. Under tiden som länderna innehar ordförandeskapet utökas också kulturprogrammet kallat Europe by People. Läs mer

/

The Netherlands holds the Presidency of EU for six months and is partnered with Slovakia, which will hold the Presidency from July to December 2016 and Malta, which will hold the Presidency from January to June 2017. During the Presidency there will be an extensive cultural program, named Eurpe by People. Read more