Arbetet med PARC-projektet, Performing Arts Training Center, går vidare: 27 mars 2014 kommer Marina Barham, VD för Al-Harah Theater till Sverige för bl a ett planeringsmöte med Intercult. Hon är även inbjuden för att berätta om projektet på Länsteatrarnas 20-årsjubileum den 1 april i Falun. Intercults Iwona Preis kommer också att delta. Öppnandet av PARC är planerat till slutet juni 2014.

Read more about Al-hara PARC – brochure in english