Uppslutningen var stor när Intercult tillsammans med sin palestinska partner Al-Harah Theater höll seminarium om PARC, Performing Arts Training Center, på västbanken – det första i sitt slag i Palestina. Marina Barham, VD för Al-Harah Theater, presenterade projektet och berättade om sitt arbete som ledare för Al-Harah Theater. Seminariet hölls på Intercult 30 januari.

Arbetet fortsätter: samtal har inletts med de fyra svenska lärare som kommer att åka till Palestina i slutet på 2014 för att undervisa på centret. Öppnandet av PARC är planerat till slutet juni 2014. Marina Barham kommer tillbaka till Sverige; hon är inbjuden för att berätta om projektet på länsteatrarnas 20-årsjubileum den 1 april i Falun. Intercults Iwona Preis kommer också att delta.