Bistånd och migration – En dialog om EU, Sverige och bistånd 13 november 2015 / Aid and migration – a dialogue about EU, Sweden and aid November 13 2015

2015-09-23T14:37:24+00:00September 23rd, 2015|

En återkommande ungdomsdialog som vi arrangerar med målet att belysa aktuella frågor i Europa – hur medborgare berörs och hur de kan påverka. OBS! LOKALBYTE TILL EUROPAHUSET, Regeringsgatan 65 / This is an annual seminar to engage youngsters from Stockholm and others in important European matters and how they themselves can get involved.