6 10, 2015

Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna? Konferens 7 december 2015

2015-10-06T15:39:35+00:00October 6th, 2015|

Kultur som drivande kraft för social och ekonomisk utveckling av regioner i Sverige och Europa. Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts kultursektorns tjänstepersoner, idéburna organisationer och politiker för att diskutera och samtala om kultursamverkansmodellen och hur kulturen kan vara en del av en hållbar- och social utveckling regionalt. Hur har det fungerat i regionerna i Sverige? Hur fungerar det i Europa? Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar. Gemensamma strategier behövs. Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta? Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten? Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära? Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner. Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.00 Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern) Klicka på rubriken för att läsa mer och länk till anmälan 2015...

Go to Top