DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID
Hänger det på regionerna?

Kultur som drivande kraft för regional utveckling i Sverige och Europa.

Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts kultursektorns tjänstepersoner, idéburna organisationer och politiker för att diskutera och samtala om kultursamverkansmodellen och hur kulturen kan vara en del av en hållbar- och social utveckling regionalt. Hur har det fungerat i regionerna i Sverige? Hur fungerar det i Europa?

Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar. Gemensamma strategier behövs. Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta?  Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten?

Regionaliseringen av kulturbudgetar i Sverige har på gott och ont lagt makten över kulturpengarna hos regionala politiker. Placeringen av kulturen på regionernas höga politiska dagordning har öppnat för ökat inflytande och sektorsövergripande samarbeten med andra politikerområden. Har kulturen fått en starkare ställning och vem bär ansvaret för de nationella kulturpolitiska målen?

Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära?

Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner.

 

Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.15
Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern)

Välkommen!

Registrering: Deltagandet är kostnadsfritt, anmäl dig här:

OBSERVERA: Sista anmälningsdag är måndag den 30 november! 
AVANMÄLAN måste ske senast den 3 december annars faktureras en avgift på 500 kr.

Samarbetspartners: Riksteatern, Riksteatern Stockholms län, Ideell kulturallians, Culture Action Europe