Alla medarbetare på Intercult samlas på Arkitekturmuseet för två dagars utvecklingsarbete. En ny projektmodell ska introduceras och vi kommer bland annat ägna en hel del åt Intercult mapping möten, där vi använder en särskild agenda för att diskutera nya projekt.

Kontoret bemannas av Jennie Hasselkvist. Vi är tillbaka på onsdag. / All Intercult co-workers gathers at Arkitekturmuseet for two days of organisational development. A new project model will be introduced and we will spend a lot of time on Intercult mapping meetings, where we use a specific agenda to discuss new projects.

The office will be staffed by Jennie Hasselkvist. We are back on Wednesday.