Rivers of Opportunities – Meeting in Gdansk 13–15 March

The meeting in Gdansk will take place at the Old Town Hall, the venue of the Baltic Sea Cultural Centre.

Venue: Gdańsk 13-15 March 2014, Old Town Hall, 33/35 Korzenna St.

Organiser: River//Cities Platform Foundation,
Co-organiser: The Baltic Sea Cultural Centre in Gdańsk

Rivers of Opportunities Seminar

13-15 March 2014, Gdańsk

PROGRAMME:

13.03.2014 – Thursday

Hotel Grand Cru
 11-12 Rycerska,
Gdańsk

15.00 – closed meeting during lunch at the Hotel Grand Cru (getting to know each other)

Seminar venue: The BSCC, The Old Town Hall, 33/35 Korzenna St.

17.00
Keynote speech – “Connecting local audiences/visitors with transnational art. Why does Europe care about the public?” Chris Torch – Intercult (Sweden), member of the board of Culture Action Europe

17.45 – 18.45
Panel: Culture/Art on the waterfront – why? Audience development during festivals and cultural events on the waterfronts – how to change a passer-by into a conscious participant in the cultural event?

Moderator: Chris Torch
Panellists: Agnieszka Wlazeł (PL), Adrian Evans (UK), Katia Radchenko (Ukraine), Marcus Schober (Austria)

Discussion and Keynote speech will be simultaneously translated into English/Polish.

19.00 Culture on waterfronts: presentation of particular events in the form of Pecha Kucha with participation of River//Cities partners, invited guests: Francesco Calzolaio – Venti di Cultura, Adrian Evans – Thames Festival Trust, Simon Häggblom – Floating Trunks, Bernd Herger – Danube Island Festival, Anne Pulli – Aura River Network, Michal Rolčík – United Islands Festival, Karin Sporrer – IsarInselFest and local activists and organisations from Gdańsk: Anna Szynwelska- Centre for Contemporary Art “Laznia”, Aleksanda Szymanska- City Culture Institute, Aleksandra Kminikowska – the Baltic Sea Cultural Centre, City Flow Project – students of Revitalisation Postgraduate Programme, Gdansk University of Technology .
Moderator: Iwona Preis Intercult (Sweden)

21.00 Dinner at Pomodoro Restaurant (Old Town Hall)

14.03.2014 – Friday

9.15 – 14.30 – Case study visits for River//Cities partners: Young City Gdansk, European Solidarity Centre, and National Maritime Museum

13.45 Lunch at National Maritime Museum Restauracja Cała Naprzód

15.00-16.30
Workshops and ideas fair: Strategic planning for building audiences on waterfronts – Agnieszka Wlazel (Impact & River//Cities Poland)

16.30-17.00 coffee break

17.00 – 18.30
Panel: New (more) public space? Young City Gdansk

Moderator: Maciej Sandecki – journalist
Panellists: Gary Johnson (garethhoskinsarchitects), Jacek Dominiczak (Academy of Fine Arts Gdańsk), Lucyna Nyka (Gdansk University of Technology), representatives of cultural institutions in Gdańsk

18.30 – summing-up – Chris Torch

Discussion and summing-up will be translated into English/Polish.

20.00 Dinner at Zielony Smok Szeroka str. 125 (corner with Pańska str.)

Saturday 15 March

9.00 River//Cities Board meeting

10 – 11.30

River//Cities Platform annual meeting – ideas for future collaborative actions (guests welcome)

12–16.00

Rivers of Opportunities partners’ internal meeting

13.30 lunch on the spot

Contact phones:

Magda Zakrzewska-Duda +48 604 944 646,+48 58 326 10 19

Agnieszka Wlazel +48 604432921

Read More…

Kulturens betydelse i stadsplanering – rapport av Intercult på uppdrag av Haninge kommun

Haninge kommun kommer att påbörja en utbyggnad av stadskärnan runt Haninge Kulturhus. Visionen för Haninge är att den nya stadskärnan ska bli en interkulturell plats för fysiska möten som alla kan delta i, med kulturen som hjärta och permanent del av infrastrukturen.
För att få hjälp med bla en omvärldsanalys vände sig Haninge kommun till Intercult. Man vill även ha hjälp med att hitta goda och inspirerande exempel på hur kultur och samhällsbyggnad kan samarbeta.

Intercult höll workshop på SKL:s kulturkonferens 6–8 okt 2013

SKL anordnade en kulturkonferens på Kulturhuset med temat “Vi pratar pengar”. Intercults Ida Burén och Iwona Preis höll tillsammans med Annika Strömberg, EU-samordnare på kultursekretariatet i Västra Götaland, en workshop. Intercult fanns även på plats som utställare där vi berättade om vår verksamhet.
KULTURHUSET 6-8 OKTOBER 2013

Maltas kulturdepartement besöker Intercult för fortbildning

17 september 2013 fick vi återigen besök från Maltas kulturdepartement som har vänt sig till Intercult för fortbildning, föreläsningar och studiebesök. I våras deltog tre tjänstemän på en Professional Development Visit och träffade oss på Intercult samt togs emot av Kulturdepartementet, Kulturrådet, Svenska Institutet med flera.

Maltas huvudstad Valetta kommer att vara Europeisk kulturhuvudstad 2018. Det finns därför ett stort intresse att besöka Umeå för att ta och ta del av erfarenheterna kring arbetet inför Umeå 2014. Intercults VD Ida Burén reser därför med gruppen till Umeå den 17:e.

Deltagare är: Mrs Catherine Tabone; Assistant Director (Tourism and culture), Mr. Herbert Debattista (Administrative Coordinator within the Culture and Audio-Visual Unit) and Ms. Claudette Mallia-Esposito (Secretariat Officer)

Det Europeiska Projektets Framtid del lll – 22 november 2013 på Europahuset

– korsbefruktningar och kopplingar mellan kultur, forskning och utbildning


Läs mer…

Vad händer när kulturen får genomsyra ett samhälle?

Till den tredje konferensen om Det europeiska projektets framtid bjuder vi in gränsöverskridande talare som framgångsrikt arbetat med kultur inom forskningen, skolan och politiken.
Kreativa forskningsmetoder och -resultat, estetik som pedagogik, delaktighet och ett större samhällsengagemang är exempel på effekterna av att kultur integreras i utbildning, forskning och utveckling.

Liksom tidigare år kopplas praktiska visioner till policyläget i EU. Denna gång synliggörs bryggorna mellan kultur-, utbildnings- och forskningspolitiken. Utbildning, forskning och innovation prioriteras politiskt och ekonomiskt i EU:s rambudget, och styrdokument i linje med EU2020-strategin.

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation Horizon2020 har fått stora resurser och ett av de tre prioriterade områdena: samhälleliga utmaningar, kommer att kräva tvärvetenskapliga samarbeten där kultur kan ingå. Även utbildningsprogrammet Erasmus har fått en utökad budget, där den näst största budgetdelen (26 %) är tillägnad Samarbete för innovation och goda exempel, där kulturen spelar en stor roll.

Konferensen kommer att uppmärksamma hur kulturutövande och estetiska processer inte får plats och samtidigt tar plats i skolan. Vi kommer att prata om vikten av att integrera humaniora och kreativa ämnen i forskning och utbildning, och om att öka förståelsen för hur kreativitet formas och frodas. Genom visioner, konkreta exempel och diskussioner mellan talare från olika sektorer kommer vi att få nya och fördjupade infallsvinklar.

Studiebesök från Ukraina och Georgien

16 februari 2013 fick vi på Intercult ett studiebesök från Ukraina och Georgien, 20 personer anlände till Stockholm. Vi åkte bl a runt till olika kulturinstitutioner under tre dagar och lärde oss mer om hur dessa  fungerar organisatoriskt och praktiskt.

Bakgrund till projektet
Intercult fick i november 2012 en förfrågan från den Ukrainska organisation Donetsk City Youth Center of Art ”Eko Art ” om partnerskap i organisationens projekt ”Cultural development is the source for prosperity of community” med ukrainska och georgiska partners. Den georgiska partnern var journalistföreningen “PostFactum”.

Målet med Eko Art-projektet var att på plats studera arbetet på kulturinstitutioner i Sverige och Bulgarien och använda den nyvunna kompetensen för uppbyggnad av strukturer för kulturinstitutioner i Ukraina respektive Georgien. Valet av Sverige och Bulgarien motiverades med ett önskemål att jämföra ett etablerat EU land med ett nytt, postkommunistiskt EU-land, se framtidsmöjligheter och utbyta erfarenheter och praktiska exempel.

Projektet delfinansierades till 80 % med EU-medel från Eastern Partnership Cultural Programme.
Svenska Institutet bidrog även med till finansiering av  studiebesöket.

21 personer deltog, jämt fördelade mellan Ukraina och Georgien.

Förväntade resultat
Deltagarna i projektet ”Cultural development is the source for prosperity of community” var intresserade av att se multifunktionella kulturhus och veta mer om den praktiska erfarenheten av kulturell utveckling. De ville gärna träffa både medarbetare i kulturorganisationer/institutioner och beslutsfattare, politiker och byråkrater. Målet för Ukraina var konkret att de skulle utveckla en modell och starta ett pilotprojekt för att bland annat bygga ett multikulturhus i Donetsk regionen och utveckla verksamheten på mindre kulturhus i Georgien.

Man formulerade och sökte svar på frågor som berörde såväl den lokala kulturplaneringen som publikutveckling för evenemang.

  • Hur påverkar kulturen den socio-ekonomiska utvecklingen i en mindre stad?
  • Har biblioteken extra aktiviteter? Vilka och för vilket syfte?
  • Finns det kommunala klubbar? Hur fungerar de?
  • Vilka kommer till arrangemangen?
  • Vilka deltar i aktiviteter? (publiken)
  • Har ni volontärer? Hur fungerar det?
  • Har ni stora evenemang? Hur ofta och på vilken nivå?
  • Är det kommunens personal som initierar aktiviteter eller finns det fler aktörer?
  • Hur finansieras verksamheten?

Det långsiktiga målet för Intercult var att etablera ett nytt nätverk bland kulturorganisationer i Ukraina och Georgien för kommande europeiska kultursamarbeten inte minst genom programmet Eastern Partnership.

CORNERS – fruitful partners meeting in Zagreb

Partners meeting in Zagreb with all our colleagues engaged in CORNERS, a major European project 2014-2018 connecting the “corners” of Europe. Application to EU on the way to completion. Energy and future hopes high. Designing the architecture of a project as complex as this is inspiring and sensitive. What a great project it has become.

9 Partners from 8 countries were present at the meeting in Zagreb 17–18 february; Intercult – Exodos – Pogon – CCI – Drugo more – ACNI – Donostia – ISISArts – REX

CORNERS – fruitful partners meeting in Zagreb

Designing the architecture of a project as complex as this is inspiring and sensitive. What a great project it has become.

9 Partners from 8 countries were present at the meeting in Zagreb 17–18 february; Intercult – Exodos – Pogon – CCI – Drugo more – ACNI – Donostia – ISISArts – REX

ACCESS EUROPAS plattformsmöte gästas av expert på Kreativa Europa!

Ta tillfället i akt – förbered din ansökan till Kreativa Europa. Årets första ACCESS EUROPA-möte äger rum på Intercult fredagen den 7 mars. Temat för mötet är programmet Kreativa Europa och vi har därför bjudit in en erkänd expert inom området, Bénédicte De Brouwer. Bénédicte arbetar som rådgivare på Point Contact Culture Wallonie-Bruxelles och har också varit engagerad i förberedelser för antagandet av Kreativa Europa i EU.

Syftet med eftermiddagen är dels att få bättre förståelse för Kreativa Europa, dels få möjlighet att identifiera styrkor och svagheter i den egna ansökningsprocessen.

ANMÄLAN:
Medlemmar i Access Europa anmäl er här
Anmälan till Prova på erbjudande för icke-medlemmar

Programmet innehåller en presentation av Kreativa Europa och en introduktion till arbetsmetod som ofta används i EU för projektprocessen: The Logical method framework (LRF). Sedan följer en praktisk del där Chris Torch från Intercult, Amy Fee från Dansens Hus och Fredrik Schirén från Länsteatern Blekinge Kronoberg delar med sig av sina erfarenheter. Vi får tillfälle att ta upp frågeställningar viktiga för deltagarnas kommande ansökningar och diskutera utifrån utvärderarens perspektiv: hur poängsätts en ansökan, vilka nyckelord och vilket språk är uppskattat i en stark ansökan.

Bekräftade talare:

Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture WallonieBruxelles
Chris Torch, Intercult, projektägare
Amy Fee, Dansens Hus, projektpartner
Fredrik Schirén, Länsteatern Blekinge Kronoberg, projektpartner

AGENDA

12.30-13.00 Registrations

13.00-13.10 Welcome and introduction to the session by Iwona Preis, project manager of ACCESS EUROPA

13.10-14.10 A new programme for the cultural sector: Creative Europe
Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture WallonieBruxelles, also engaged with preparations for the adoption of the new Creative Europe funding programme of the EU.

14.10– 14.30 The Logical method framework
Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture WallonieBruxelles

14.30-15.00 Coffee break

15.00-17.00 Practical session on Creative Europe

This session will be animated by:
Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture WallonieBruxelles
Chris Torch, Senior Advisor at Intercult and Project Manager of Corners of Europe

In this session participants will also have the opportunity to listen to two presentations of Swedish actors experienced in preparing applications for projects within in Culture and Creative Europe, who will reflect on their application processes:

Amy, Fee, Dansens Hus
Fredrik Schirén, Länsteatern Blekinge Kronoberg.

17.00 End of the session, but stay for further talks and a glass of wine!

Till mötet välkomnar vi främst medlemmar i ACCESS EUROPA men sprid gärna inbjudan i era kommuner och regioner och ta med folk från kulturorganisationer ni jobbar med. ACCESS EUROPA arbetar för att så många som möjligt ska kunna komma ut på den internationella arenan och ta del av EU-pengarna för kultur. Med din hjälp får fler lära sig mer inte bara om programmet utan om nästa steg – ansökningsprocessen.

Ni som inte är medlemmar ännu är också mycket välkomna.