16 februari 2013 fick vi på Intercult ett studiebesök från Ukraina och Georgien, 20 personer anlände till Stockholm. Vi åkte bl a runt till olika kulturinstitutioner under tre dagar och lärde oss mer om hur dessa  fungerar organisatoriskt och praktiskt.

Bakgrund till projektet
Intercult fick i november 2012 en förfrågan från den Ukrainska organisation Donetsk City Youth Center of Art ”Eko Art ” om partnerskap i organisationens projekt ”Cultural development is the source for prosperity of community” med ukrainska och georgiska partners. Den georgiska partnern var journalistföreningen “PostFactum”.

Målet med Eko Art-projektet var att på plats studera arbetet på kulturinstitutioner i Sverige och Bulgarien och använda den nyvunna kompetensen för uppbyggnad av strukturer för kulturinstitutioner i Ukraina respektive Georgien. Valet av Sverige och Bulgarien motiverades med ett önskemål att jämföra ett etablerat EU land med ett nytt, postkommunistiskt EU-land, se framtidsmöjligheter och utbyta erfarenheter och praktiska exempel.

Projektet delfinansierades till 80 % med EU-medel från Eastern Partnership Cultural Programme.
Svenska Institutet bidrog även med till finansiering av  studiebesöket.

21 personer deltog, jämt fördelade mellan Ukraina och Georgien.

Förväntade resultat
Deltagarna i projektet ”Cultural development is the source for prosperity of community” var intresserade av att se multifunktionella kulturhus och veta mer om den praktiska erfarenheten av kulturell utveckling. De ville gärna träffa både medarbetare i kulturorganisationer/institutioner och beslutsfattare, politiker och byråkrater. Målet för Ukraina var konkret att de skulle utveckla en modell och starta ett pilotprojekt för att bland annat bygga ett multikulturhus i Donetsk regionen och utveckla verksamheten på mindre kulturhus i Georgien.

Man formulerade och sökte svar på frågor som berörde såväl den lokala kulturplaneringen som publikutveckling för evenemang.

  • Hur påverkar kulturen den socio-ekonomiska utvecklingen i en mindre stad?
  • Har biblioteken extra aktiviteter? Vilka och för vilket syfte?
  • Finns det kommunala klubbar? Hur fungerar de?
  • Vilka kommer till arrangemangen?
  • Vilka deltar i aktiviteter? (publiken)
  • Har ni volontärer? Hur fungerar det?
  • Har ni stora evenemang? Hur ofta och på vilken nivå?
  • Är det kommunens personal som initierar aktiviteter eller finns det fler aktörer?
  • Hur finansieras verksamheten?

Det långsiktiga målet för Intercult var att etablera ett nytt nätverk bland kulturorganisationer i Ukraina och Georgien för kommande europeiska kultursamarbeten inte minst genom programmet Eastern Partnership.