– korsbefruktningar och kopplingar mellan kultur, forskning och utbildning


Läs mer…

Vad händer när kulturen får genomsyra ett samhälle?

Till den tredje konferensen om Det europeiska projektets framtid bjuder vi in gränsöverskridande talare som framgångsrikt arbetat med kultur inom forskningen, skolan och politiken.
Kreativa forskningsmetoder och -resultat, estetik som pedagogik, delaktighet och ett större samhällsengagemang är exempel på effekterna av att kultur integreras i utbildning, forskning och utveckling.

Liksom tidigare år kopplas praktiska visioner till policyläget i EU. Denna gång synliggörs bryggorna mellan kultur-, utbildnings- och forskningspolitiken. Utbildning, forskning och innovation prioriteras politiskt och ekonomiskt i EU:s rambudget, och styrdokument i linje med EU2020-strategin.

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation Horizon2020 har fått stora resurser och ett av de tre prioriterade områdena: samhälleliga utmaningar, kommer att kräva tvärvetenskapliga samarbeten där kultur kan ingå. Även utbildningsprogrammet Erasmus har fått en utökad budget, där den näst största budgetdelen (26 %) är tillägnad Samarbete för innovation och goda exempel, där kulturen spelar en stor roll.

Konferensen kommer att uppmärksamma hur kulturutövande och estetiska processer inte får plats och samtidigt tar plats i skolan. Vi kommer att prata om vikten av att integrera humaniora och kreativa ämnen i forskning och utbildning, och om att öka förståelsen för hur kreativitet formas och frodas. Genom visioner, konkreta exempel och diskussioner mellan talare från olika sektorer kommer vi att få nya och fördjupade infallsvinklar.