Ny möjlighet att söka EU-stöd till forskning och innovation inom kulturens område. Horizon 2020 utlysningar för 2016-2017 har nu publicerats på Europeiska komissionens engelska webbsida, och här finns många möjligheter för kultursektorn. 67 miljoner Euro kommer att kunna finansiera kulturell forskning

/

New funding opportunities for research and innovation in the field of culture
The Horizon 2020 work programmes and calls 2016-2017 have been published and contain many opportunities for the cultural sector. 67 million EUR will be made available in the next two years for cultural research.