Rivers of Opportunities partnermöte
Var: Turku, Finland
När: 23-26 april 2015

Aura River Network association (Aurajokiverkosto ry) håller möte med sina partners från Grundtvig Learning Partnership projektet ”Rivers of Opportunities” i Turku, Finland. Mötet tillägnas publikutveckling i lokala och europeiska sammanhang. Den 26 april följer ett årsmöte av plattformen River//Cities. Intercult är med som projektparter!

Läs hela programmet här: http://www.river-cities.net/pages/news/RoO_meeting_Turku_program

Mångfaldskonventionen 10 år
Var: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm
När: 21 maj 2015

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar firar 10 år. Med anledning av detta arrangerar Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet en heldagskonferens på Rosenbad den 21 maj. FN har utlyst 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Arrangörerna vill ta detta tillfälle i akt för att sätta ljuset på mångfaldskonventionen och mångfalden, eller bristen på densamma, i Sveriges nationella, regionala och lokala kulturinstitutioners mötesplatser, på de konstnärliga högskolorna och kulturmyndigheterna.

Läs hela programmet här: http://www.kulturradet.se/sv/nyhetsarkiv/Kulturradet-pa-plats/mangfaldskonventionen-10-ar/Program/

Interreg Central Baltic – Consultation days
Var: Stockholm
När: 28 maj 2015

Registreringen är öppen för andra ronden av Samrådsdagarna (Consultation days) som äger rum i alla programländer under de kommande månaderna. Under Samrådsdagarna får projektpartnerskapen en möjlighet att förboka enskilda överläggningar av sina projekt med företrädare från programmet. Partnerskapen som registrerar sig bör ha en väl utarbetat projektidé och planer att ansöka i den andra utlysningen (öppen från den 24/8 till den 23/102015).

Hitta mer information: http://www.centralbaltic.eu/content/central-baltic-project-consultation-day-stockholm?utm_source=Central+Baltic+Programme&utm_campaign=79efae3b4f-Second_call_Consultation_days_test_3_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d1d0f136fc-79efae3b4f-227851713