Iwona Preis är mellan den 23 – 26 april på Rivers of Opportunities partnermöte i Turku.

Aura River Network association (Aurajokiverkosto ry) håller möte med sina partners från Grundtvig Learning Partnership projektet ”Rivers of Opportunities” i Turku, Finland. Mötet tillägnas publikutveckling i lokala och europeiska sammanhang. Den 26 april följer ett årsmöte av plattformen River//Cities. Intercult är med som projektparter!