Valet 2010. Att kulturen skulle bli en valfråga lovade den rödgröna oppositionen redan 2008. Och Alliansen var inte sena med att lova detsamma. Men diskuterades kulturen i valrörelsen? Och i så fall, genom vilka frågor?  Nummer knyter ihop sin långa valbevakning genom en enkät där vi ber representanter för kultur- scenkonstlivet att titta i backspegeln.” / (In Swedish)
Valet 2010. Att kulturen skulle bli en valfråga lovade den rödgröna oppositionen redan 2008. Och Alliansen var inte sena med att lova detsamma. Men diskuterades kulturen i valrörelsen? Och i så fall, genom vilka frågor?  Nummer knyter ihop sin långa valbevakning genom en enkät där vi ber representanter för kultur- scenkonstlivet att titta i backspegeln.