Intercults Chris Torch invigningstalar den 4 juni vid Österikes Kulturministeriets konferens om Mångfald och Interkultur, med en särskilt fokus på EUs expertgrupp som just nu arbetar med dessa frågor. / Chris Torch inauguration speech on June 4 in Austria with the Ministry of Culture Conference on Diversity and Intercultural Communication, with a particular focus on the EU’s expert group,  currently working on the issues.