Idag deltar Intercults Iwona Preis i dag 2 av gränsöverskridande möten  med Europa Direkt Informationscenter från Sverige och Finland. Dagarna innehåller erfarenhetsbyten och uppdatering om europeiska angelägenheter tillsammans med våra kollegor från Europa Direkt nätverket i Sverige och Finland.