ADMINISTRATIV CHEF

iwona.preis@intercult.se
+ 46 8 644 10 23
iwona_okt-2015_483x300

Bio

Iwona Preis kom till Intercult 2011. Hon tog med sig mångårig erfarenhet, bland annat som projektledare och konsult i det egna bolaget med inriktning på EU-projekt och svenska relationer med Polen och Balticum. Där har hon erbjudit rådgivning till svenska uppdragsgivare som behöver aktivt stöd med att söka bidrag ur olika fonder, såväl avseende regional finansiering som Europeiska strukturfonder. Innan dess har hon arbetat som projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm, Marketing Communications Manager och affärschef i IT branschen och på utställningsföretag.

Hon har drivit såväl regionala som transnationella projekt samt jobbat med uppbyggnad av partnerskap mellan myndigheter och organisationer på båda sidorna av Östersjön. Iwona har erfarenhet av att driva EU-projekt från idé till ansökan och genomförande inom kultur, arbetsmarknad, kompetensutveckling, integration och jämställdhet. Som konsult och EU rådgivare har hon jobbat som projektledare för projekt finansierade bland annat av ESF Rådet, Svenska Institutet, Stockholms Läns Landsting och Sida Östersjöenheten.

Som Senior Associate på Intercult är Iwona ansvarig för verksamheten i Europeiskt Resurscentrum för Kultur, med bland annat Europa Direkt Intercult (EDIC), plattformen Access Europa, internationella projektsamarbeten, EU-projektrådgivning och uppdragsutbildningar. Iwona är också ordförande för den europeiska plattformen River//Cities.

Så säger Iwona om sin profil: Född i Polen och verksam i Sverige lägger jag alltid mycket krafter på den internationella, europeiska dimensionen i de projekt jag leder eller deltar i. Jag tror på styrkan i gemensamma transnationella satsningar, meningsfulla internationella relationer, stark interkulturell dialog och respekt för kulturell mångfald i framtidens demokratiska Europa.

/

EXECUTIVE DIRECTOR

iwona.preis@intercult.se
+ 46 8 644 10 23

Bio

Iwona Preis joined Intercult in 2011 after several years of working as EU adviser and Project Manager for publicly financed projects, both in the region of Stockholm and internationally with partners from all over Europe. Born in Poland and living in Sweden, she considers herself a citizen of Europe, always working from both an intercultural and international perspective.

Since 2003 the main objective of Iwona’s advisory work was to be a valuable resource for public administrations and enterprises dealing with externally funded projects and regional development. She has over 20 years of management experience including marketing communications and production of exhibitions, conferences and events

As Senior Associate at Intercult she works as Director for European Resource Centre for Culture including Europe Direct Information Centre and a Swedish network of cultural operators Access Europa, engaging in cultural politics, informing, initiating debate and setting up space for cultural dialogue.

She is also an initiator and leader of international, collaborative culture projects. In 2015 she has been appointed as President of international cultural platform River//Cities.