Iwona Preis börjar i slutet av augusti som projektledare för Europeiskt Resurscentrum för Kultur.

Iwona tar med sig mångårig erfarenhet, bland annat som konsult i det egna bolaget med inriktning på EU-projekt och svenska relationer med Polen och Balticum. Där har hon erbjudit rådgivning till svenska uppdragsgivare som behöver aktivt stöd med att söka bidrag ur olika fonder, såväl avseende regional finansiering som Europeiska strukturfonder. Med över 20 års erfarenhet som projektledare, har Iwona även hunnit med arbete med markandskommunikation, och produktion av utställningar, konferenser och event.

Hon har drivit såväl regionala som transnationella projekt samt jobbat med uppbyggnad av partnerskap mellan myndigheter och organisationer på båda sidorna av Östersjön. Iwona har erfarenhet av att driva EU-projekt från idé till ansökan och genomförande inom kultur, arbetsmarknad, kompetensutveckling, integration och jämställdhet.
Som konsult och EU rådgivare har hon jobbat som projektledare för projekt finansierade bland annat av ESF Rådet, Svenska Institutet, Polska Institutet, Stockholms Läns Landsting och Sida Östersjöenheten.

Så säger Iwona om sin profil:
Född i Polen och verksam i Sverige lägger jag alltid mycket krafter på den internationella, europeiska dimensionen i de projekt jag leder eller deltar i. Jag tror på styrkan i gemensamma transnationella satsningar, meningsfulla internationella relationer, stark interkulturell dialog och respekt för kulturell mångfald i framtidens demokratiska Europa. Jag hoppas kunna bidra med min kompetens och erfarenhet till Intercult´s aktiviteter på den nationella och europeiska kulturpolitiska arenan och skapandet av storskaliga transnationella och gränsöverskridande konst- och kulturprojekt. /

We asked Iwona, our new team member who will work as Project Manager for  European Resource Center for Culture. to present herself to our English readers:

My name is Iwona Preis and in the end of August I will have a pleasure to begin on my new job at Intercult.

I am joining the Intercult team after several years of working as EU adviser and Project Manager for publicly financed projects both in the region of Stockholm and internationally with partners from all over Europe. Born in Poland and living in Sweden, I concern myself being a citizen of Europe, always working from a global perspective for internationalisation of my fields of professional activities.

Since 2003 the main business objective of my consultant work was to be a valuable resource for public administrations and enterprises dealing with external funded projects. Before 2003 I also worked with marketing communications and production of exhibitions, conferences and events.

With over 20 years of project management experience I am looking forward to contribute to Intercult`s work with the next programme periods European agenda for Culture based on meaningful international relations, strong intercultural dialogue and overall respect for cultural diversity.

See you soon!

Iwona