Europa Direkt Intercults Iwona Preis är just hemkommen från Bryssel där hon deltagit på ett gemensamt möte med alla Europa Direkt kontor. Diskussionerna på mötet rörde det Europeiska utvecklingsåret EYD2015 där de stora frågorna för EU kring klimatfrågan, fattigdom och migration lyftes och diskuterades.

Iwona  kommer förmedla information och slutsatser från Brysselmötet under Europa Direkt Intercults seminarium/medborgardialog den 13 november som riktar sig till gymnasieungdomar samt intresserade medborgare samt under konferensen Det Europeiska projektets framtid där det svenska kulturlivet träffas.

Bland annat besökte mötesdeltagarna i Bryssel Europaparlamentet där de fick lyssna till europas ledare som diskuterade behov, svagheter och styrkor ,ed den Europeiska Unionen; migrationen, klimatfrågan, ungdomsarbetslöshet, Ukraina problematiken samt nationella frågor. EU står inför utmaningen att behålla förtroendet från EU:s medborgare som gärna skyller på EU när någonting inte fungerar bra nationellt. Man poängterade att EU byggs på demokratiska idéer, där alla ska kunna påverka, och länder måste lyssna och tala med varandra för att nå gemensamma lösningar.

/

Iwona Preis from Europe Direct Intercult has just returned from a meeting in Brussels with all Europe Direct offices in Europe. The meeting discussed the European Year of Development 2015. A lot of important issues was on the agenda such as the climate challenge, poverty and migration.

Iwona will pass on information on what conclusions was made at the Europe Direct Intercult seminar Aid and migration on November 13 directed to youngsters in high school and the conference The future of the European project on December 7 for the Swedish culture organizations and practitioners.

The Europe Direct meeting also took part in a EuropCom plenary session hosted by European Parliament. Several European leaders was talking, and pointing out the needs, the weaknesses and the strengths of European Union: migration crises, climate change, youth unemployment, Ukraine, the national problems. Whenever something goes wrong in national countries people blame Brussels creating lack of confidence in the European project. But Brussels is not an UFO to blame for everything, Brussels is you and me, we must listen and talk to each other and together find solutions.