Den nya EU-kommissionen tillträdde den 1 november. CAE uppmanar den nya kulturkommissionären att säkra att kulturen finns med som en av prioriteringarna i Jean-Claude Junckers ”€300 billion Jobs, Growth and Investment Package” för att främja kulturen i Europa.
Kulturen lyser med sin frånvaro i Europa 2020-strategin och nu när det är dags för revidering vill Jean-Claude Juncker inom de närmaste månaderna presentera ett nytt paket för jobb, tillväxt och investeringar med åtgärder värda 300 miljarder Euro. Det är det paketet och revideringen av Europa 2020-strategin som CAE syftar på i sin uppmaning.

CAE ser bristerna i genomförandet av kulturpolitiken bl.a. i de senaste resultaten av Kreativa Europa, inklusive i den ojämna balansen mellan storskaliga och småskaliga samarbetsprojekt och i finansieringen av kulturnätverk.
CAE anser att det är nödvändigt att ha en bättre balans när det gäller urvalet av samarbetsprojekt och i utdelningen av resurser för att fler europeiska kulturnätverk ska kunna ta del av de möjligheter som Kreativa Europa erbjuder. Det är nämligen nätverksarbete som för samman Europas medborgare och lokala organisationer.

Läs mer…