EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem?

En stor del av EUs fokus ligger på regionernas hållbara utveckling. Detta reflekteras inte minst i de strukturfonder som varje medlemsland förvaltar. Hållbar regional utveckling gäller inom alla olika samhällsområden; miljö, integration, arbetsmarknad och inte minst kultur. Men varför är regionerna så viktiga, och för vem? Hur kan man ta del av utvecklingen?

Få en introduktion till EUs regionalpolitik, dess funktion och potential för oss som medborgare.

Dag och tid: torsdag 27 januari, kl.15-16.30, i Annexet