Inom ramen för STOFF – Stockholm Fringe Fest 2012 – så håller vår projektledare, Iwonna Preis, ett föredrag med fokus på det kommande kulturprogrammet Kreativa Europa, 2014-2020.

Åhörarna kommer även att få ta del av Intercults CORNERS-projekt som involverar ett 40-tal konstnärer och forskare i Europas geografiska utkanter. www.intercult.se/corners

Dessutom ges information om plattformen Access Europa – som är tänkt som ett forum för kulturaktörer som vill vara mer aktiva i europeiska sammanhang och skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU:s kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer. www.intercult.se/accesseuropa

Föredraget: KULTUREN I FRAMTIDENS EUROPA, som hålls den 23 augusti i Klarabiografen, Kulturhuset i Stockholm, startar 10:30 och beräknas hålla på i en timme. Fritt inträde.

STOFF är en scenkonstfestival som bjuder på mer än 100 akter från 40 olika länder på Kulturhuset i Stockholm. http://stockholmfringe.com