Erasmus Plus är den europeiska databasen för att hitta en Erasmus + partner till dit planerade projekt!
The best and most extensive database for finding right partners to Erasmus+ projects.

Mer: https://docs.google.com/a/student.berghs.se/forms/d/1I4N_NUOcjKWzISMtxL1-v9ZedIfSlcGR40IqqRHRihw/viewform?c=0&w=1