Första mötet med Access Europa våren 2016 i samarbete med Europa Direkt Intercult:

Onsdag 6 april 2016, kl. 10:00 till 16:00

Plats Intercult, Nytorgsgatan 15A, Stockholm

Ladda ner inbjudan som pdf:Inbjudan Erasmus 6 april

Vi bjuder på kaffe och en macka till lunch.

Seminariet den 6 april behandlar Erasmus + som verktyg för interkulturell dialog och ett utmärkt program för kultursektorns olika organisationer.

Läs mer om Erasmus+ på Europa kommissionens hemsida

Vi får ta del av några projekt som blivit godkända för Erasmus + :

Art Transforming Urban Spaces
Mattias Desac från Art Culture & Society som alldeles nyligen har rott i hamn ett Erasmus + ungdomsprojekt Art Transforming Urban Spaces, är inbjuden som huvudtalare för att berätta mer om hur han lyckades ro i hamn ett EU projekt.

Vägen till det godkända projektet har gått genom match- making möten i Bryssel, bildandet av ett internationellt partnerskap med 8 länder och skrivandet av ansökan med dess upptäckter och fallgropar. ”Jag arbetade ett år på en organisation i Berlin där jag skrev ett par ansökningar, så jag har väl lyckats knäcka formeln. Men det är absolut svårt. Det gäller att vara balanserad och fokusera på processen.” säger Mattias som under dagen delar med sig av sina erfarenheter.

“Projektet ”Art Transforming Urban Spaces” är ett samarbetsprojekt mellan 8 partnerorganisationer: Dear Hunter (Nederländerna), Mosaica (Ukraina), Impact VZW (Belgien), Urban Forms (Polen), Oberliht  (Moldavien), P_Public (Grekland), Art, Culture & Society (Sverige) och Balkan initiativ (Serbien). Projektet syftar till att utveckla förmågor hos kulturaktörer som är verksamma på ungdomsområdet genom att använda offentliga konstprojekt för att motivera engagerade, inkluderande samhällen. Genom en utbildning för ungdomsledare, där Borås står värd från 15 till 22 Maj, 2016 sammanförs 26 aktörer som arbetar med offentlig konst, stadsplanering/design, ungdomar och socialt engagemang för att utveckla innovativa modeller med hjälp av insatser i form av deltagandeprocesser i offentlig konst.”

Activ ageing and heritage in adult learning
Ett annat Erasmus + projekt pågår i Jämtland med Jamtli som ledare. Projektet godkändes redan i första rundan av programmet 2014 och avslutas 2017. Det är ett så kallat KA2 projekt, strategiskt partnerskap. Projektets titel är “Active ageing and heritage in adult learning”(AHA) och temat tvärsektoriellt eftersom det handlar om samarbete mellan kultur och vården, bland annat om museets arbete med äldre dementa personer. Anna Hansen, internationell samordnare och forskningschef på Jämtlands Museum, kommer att presentera projektet och ta upp hur det praktiskt har fungerat med partnerskapet, möten, framtagning av resultat, kommunikation mm.

Deltar i seminariet gör också:
Ewa Gustafsson, Handläggare för Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning/Erasmus+ IT-verktyg och Kerstin Hagblom, Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning,  EPALE och Nordplus vuxen samt Helena Walllinder ansvarig för webbplatsen EPALE för vuxenutbildare i Europa. Handläggarna är från  Avdelningen för internationellt samarbete på Universitets och Högskolerådet.

Seminariet är helt kostnadsfritt

En spännande och hands-on dag, som du anmäler dig till här:

https://intercult.wufoo.com/forms/qa6x9up1lhotak/

PROGRAM 

10.00-10.30 Presentation av seminarieprogrammet för 2016, Iwona Preis, Intercult/Access Europa/ EDI

10.30-11.30 Vad ska intresserade organisationer från kultursektorn särskilt uppmärksamma? Strategiska partnerskap inom Erasmus +. Ewa Gustafsson, handläggare Erasmus+ Strategiska partnerskap.

11.30-12.10 Nordplus Vuxen, hur kan kultursektorn komma in? Ett exempel på ett bra första steg är jobbskuggning, som utnyttjats av museer och bibliotek!.
Kerstin Hagblom, UHR.

12.10-12.45 Lunchmacka, serveras i köket.

12.45-13.45
Active ageing and heritage in adult learning (AHA), Anna Hansen, Jamtli

13.45-14.45 Art transforming urban spaces, projektpresentation och work-shop om ansökningsprocessen, Mattias Desac, Art Culture & Society

14.45-15.15 Kaffepaus

15.15-15.50 Svårt att hitta partners? Vill du dela med dig av dina erfarenheter, ställa en fråga till andra projektanordnare, läsa vad andra gör i sina projekt, använd EPALE, en europeisk webbplats för vuxenutbildare – Birgitta Fridell, UHR.

16.00 Avslutning

Obs! Tiderna är fortfarande preliminära och det kan förekomma mindre ändringar i programmet

Denna intensiva hands-on dagen anmäler du dig till senast den 1 april på https://intercult.wufoo.com/forms/qa6x9up1lhotak/

Seminariet är helt kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!

Vi lägger mycket arbete på att ta fram programmet och hoppas att ni uppskattar det. Avanmälan oavsett anledning efter den 3 april debiteras därför med 500 kronor!

För frågor skicka epost: kommunikation@intercult.se eller ring 08-644 10 23