Den 6 april  ägde seminariumet “Erasmus + som verktyg för interkulturell dialog – Att knäcka formeln” rum här hos oss på Intercult. Syftet med dagen var att ge en inblick i hur man egentligen ska tänka när man ansöker om medel från Erasmus + för samarbetsprojekt. Dagen var givande på många sätt och många bra frågor ställdes från de deltagande vilket gav informationsrika diskussioner. Totalt deltog ca 25 personer, med bland annat representanter från Dansens hus, Västerås kulturförvaltning, Teater Sláva, Södertälje kommun, Arabiska teatern och Södra teatern.

Dagen inleddes med kaffe och en presentation från Chris Torch, Intercults grundare och senios associate. Inledningsvis berättade Ewa Gustafsson, handläggare för Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning/Erasmus+ IT-verktyg och Kerstin Hagblom, Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning, från högskolerådet olika tips och tricks inför ansökan. De tipsade bland annat om internettjänsten EPALE (https://ec.europa.eu/epale/sv), där man kan hitta sina partners inför ansökan samt söka efter information. Varje europeiskt land har en egen sida, vilket gör att man kan hämta information på fler än ett språk.

Efter introduktion och  lunch presenterades två projekt som blivit tilldelade pengar genom Erasmus +, projekten Activ ageing and heritage in adult learning (AHA) och Art Transforming Urban Spaces. Projekten presenterades av Anna Hansen och Mattias Desac.

AHA godkändes på sitt första försök och är ett KA2-projekt (strategiskt partnerskap) vilket pågår mellan 2014-2017. Projektet är ett samarbete mellan Jamtli, Maihaugen (Norway), Den Gamle By (Denmark), Open Air Museum of Hungary, Beamish (UK), Newcastle University, Linnéuniversitetet, Aarhus Universitet. Temat för projektet är hur man kan använda sig av kulturarv för att återskapa minnen för dementa. Olika objekt, smak och lukter från deltagarnas barndom och bakgrund har använts för att undersöka vilken effekt som uppstår. Utöver aktiviteterna med dementa har projektet fungerat tvärsektoriellt, där kulturen och vården samarbetat i varje land. Hansen berättade om ett socialt samarbete som fungerat väldigt bra partners emellan och som hittills varit väldigt givande.

Art Transforming Urban Spaces  är ett intiativ av Art Culture & Society (Sverige), Dear Hunter (Nederländerna), Mosaica (Ukraina), Impact VZW (Belgien), Urban Forms (Polen), Oberliht  (Moldavien), P_Public (Grekland) och Balkan initiativ (Serbien). Projektets huvudfokus är att använda offentliga konstprojekt för att skapa inkluderande och engagerade samhällen där kulturaktörer som arbetar med unga får chansen att utvecklas. Resultatet är genom en utbildning för ungdomsledare inför en streetartfestival där offentlig konst, design/stadsplanering möts i olika städer i Europa, där Borås står värd 15-22 maj 2016. Desac betonade hur viktig texten är i varje ansökan och att det är viktigt att konkret kunna visualisera sina mål och varför detta projekt behövs på en internationell nivå.

Helena Walllinder som är ansvarig för webbplatsen EPALE för vuxenutbildare i Europa avslutade dagen med att fortsätta informera om den hjälp som finns att hämta hos avdelningen för internationellt samarbete på Universitets och Högskolerådet. Sammanfattningsvis var dagen väldigt lärorik för den som är intresserade av att söka medel från Erasmus +.

Vi ses på nästa seminarium hos Intercult!
500 500px_Christoffer_Fredriksson 500px_Susanne_Olsson 500x257px_publik 500x287px_Mattias_Desac 500x316pxIwona 500x375_Anna_Hansen_Jamtli