Årets två europeiska kulturhuvudstäder Wroclaw (Polen) och San Sebastian (Spanien) invigde sina kulturprogram i januari!

Läs mer på Europakommissionens hemsida

/

The European Culture Capitals for 2016 has opened: Wroclaw (Poland) and San Sebastian (Spain) .
Read more