Först ut var Wroclaw, sedan följde utnämningen av Donostia i konkurrens med Malaga och Grand Canaria…
En jury av experter från det spanska kulturministeriet och kommissionen beslöt den 28 juni i Madrid i år att Donostia/San Sebastián tillsammans med Wroclaw blir europeiska kulturhuvudstäder 2016.

Ledamöterna i juryn har bedömt förslagens struktur, kvalitet och originalitet, deras kapacitet att generera pengar och stimulera utvecklingen, den fysiska omgivningen och katalogen över kulturevenemang och kulturyttringar med kapacitet att locka och skapa förtroende hos besökare, graden av stöd i samhället och hos institutionerna, medborgarnas deltagande vid genomförandet.

Den internationella juryn meddelade sin motivering vid en presskonferens i Warszawa att Wroclaw har ett avancerat program för urban förnyelse, en stark och dynamisk ekonomi och ett stort interkulturellt och interreligiöst engagemang.
Den formella utnämningen görs av Europeiska Ministerrådet i maj 2012.

Läs mer påwww.europarl.europa.eu och bulletinen.org