Europeiska kommissionen och Europa Nostra har presenterat vinnarna av Europas mest prestigefyllda pris inom området kulturarv. Priset delas varje år ut till projekt, insatser och personer som är av betydelse för bevarandet av Europas kulturarv.

I år är det 28 pristagare, valda bland 263 ansökningar från organisationer och privatpersoner från 29 länder. Bland vinnarna finns inget svenskt projekt men vår granne Norge har fått pris för 2 projekt, det ena under kategorin Conservation, för bevarandet av Eidsvollsbygningen och det andra för sitt utbildningsprojekt på Røros. Røros-projektet är unikt i det att det involverar hantverkare från området med underhållet av den gamla gruvstaden, vilket stärker lokalbefolkningens medvetenhet och kunskap kring kulturarvet. Här hittar du årets pristagare