EU Aid Volunteers Intiative, ett projekt som löper mellan 2015-2020, ger EU-medborgare möjlighet

med alla typer av utbildning och expertis att engagera sig i volontärarbete runt om i världen. Under dessa fem år förväntas 18,400 volontärer att delta i initiativet, av vilka 4000 kommer spridas över världen för att arbeta med kort- och långsiktigt humanitärt krisarbete. For further information in english press here. Watch the video? Press here.