Samtidigt som länderna i östra Europa ökar sina militärbudgetar skär västländer ned. Men Sverige utgör ett undantag.

De östeuropeiska länderna ökar sina militärutgifter. Det visar en studie från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

Jämfört med 2013 ökade de östeuropeiska länderna sina militärutgifter förra året med nästan en tiondel. Samtidigt minskade de väst- och centraleuropeiska länderna sina utgifter med två procent. Sverige hör till de länder som ökade sina utgifter

Mer info: http://www.europaportalen.se/2015/04/halva-europa-rustar-upp