På fredag 17 oktober arrangerar Europaparlamentet ett seminarium kring det omfattande handels- och investeringsavtalet TTIP, dess möjligheter och utmaningar. Förhandlingarna mellan EU och USA fortsätter, och syftet är att öka handeln och investeringarna på båda sidor av Atlanten, och på så sätt åstadkomma högre tillväxt och fler jobb. Den pågående och högaktuella debatten kring avtalets för- och nackdelar pågår och under seminariet får vi veta vart förhandlingarna befinner sig just nu och vad TTIP kan innebära i praktiken. Kan du inte vara på plats går seminariet att följa via SVT play.