Nya företag, särskilt små och medelstora, skapar fyra miljoner arbeten varje år, det vill säga de flesta nya arbetstillfällena inom EU.
EU-kommissionen lanserar nu en handlingsplan för att stödja och underlätta för företagare i Europa, med särskilt fokus på kvinnor, äldre, invandrare och arbetslösa. På grund av den höga arbetslösheten anser Kommissionen att det här finns stora möjligheter att frigöra outnyttjade arbetskraftsresurser. Detta vill man göra bland annat genom att hjälpa nya företagare med utbildning och finansiering samt minska krånglet för företagsetablering. Man ser en stor potential i  IKT-sektorn som kommer att stimuleras bland annat genom ökat stöd för webbaserade nystartade företag.

För mer information: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_sv.htm