Det etablerade nätverket IETM växer starkare och starkare och samlar 2009 ca 550 internationella kulturorganisationer, teatrar, festivaler, dansgrupper, initiativ och entreprenörer från hela världen.
Nytt för i 2010 är att även enskilda medlemmar  är välkomna. IETM arrangerar årliga möten för internationellt samarbete mellan organisationerna. Dansens Hus  arrangerade mötet i Stockholm april 2011 i samarbete med Intercult och andra kulturinstitutioner.

www.ietm.org /

The well established IETM network is growing ever stronger and had in 2009 a membership consisting of over 550 cultural operators, theatres, festivals, dance companies, initiatives and entrepreneurs from all over the world. Indivudual members are welcome starting 2010. IETM arranges yearly meetings to promote international collaboration within the network. Dansens Hus arranged the meeting in Stockholm in April 2011 in collaboration with Intercult and other culture organisations.

www.ietm.org