IN SITU Platform är ett av fem plattformsprojekt som valdes i samband med första utlysningen i programmet Kreativa Europa. Projektet har fått bidrag för de kommande tre åren och kommer officiellt lanseras den 1 november 2014.

IN SITU grundades som organisation redan 2003 och fokuserar på offentlig konst. IN SITU har ett nätverk av konstnärer och artister och uppmuntrar ovanliga tillvägagångssätt och idéer i skapandeprocessen. Plattformen arbetar aktivt med samarbeten mellan olika artister och konstnärer och har som mål att offentlig konst ska bli en genre i sig och få fler konstnärer att synas. Detta genom att inte bara placera konsten i det offentliga rummet men också genom att erbjuda möjlighet att starta en dialog om konst som kan engagera en bredare publik.

IN SITU Platform organiseras i Lieux Publics (Marseille, Frankrike) och har för nuvarande 18 medlemmar från 13 EU-länder. Projektet kommer att arrangera 30 festivaler som tillsammans når över en miljon människor.

Läs mer om IN SITU