Baltic Audience Links har ett specifikt mål: att vidga och stärka de redan existerande nätverken River//Cities (EU) och Access Europa (Sverige) genom att ge dem en baltisk dimension. Projektets partners är Intercult från Sverige, Plattformen River//Cities med bas i Polen och kulturorganisationen Laimikis.lt i Litauen. Projektet delfinansieras av Östersjöenheten vid Svenska Institutet,

Under projektets gång vill vi arbeta med temat publikutveckling och skapa två EU-ansökningar med partners från Östersjöregionen.

Vi kommer bjuda in ett antal kulturorganisationer från Östersjöregionen som är intresserade av att bekanta sig med arbetet vid River//Cities och Access Europa och på sikt ansluta sig till nätverken. Projektet har möjlighet att delfinansiera resekostnader till Stockholm. Intresserade organisationer är välkomna att höra av sig till Intercult!

Vi planerar att ha ett första projektmöte den 8 november i Stockholm i samband med Baltic Sea Forum i Stockholm som arrangeras av EU strategy for the Baltic Sea Region.

Det andra mötet äger rum i samband med konferensveckan Audience Links som är en del av projektet CORNERS och som äger rum i februari 2017 i Stockholm.

Läs mer

/

Baltic Audience Links is a new network project with a specific aim to widen and strengthen the existing networks: River//Cities (EU) and Access Europe (SE), giving them a clear Baltic dimension. Project partners are Intercult ( Swedish lead partner), River//Cities platform foundation based in Poland and Laimikis.lt from Lithuania.

As a result of networking we would like to create a couple of EU project applications. The project is co-financed by the Baltic Sea Unit at Swedish Institute in Stockholm.

The project will invite NGO:s from the Baltic Sea Reagion that are interested to find out more about the network River//Cities and Access Europé and maybe join the network in the future. There are possibilities within the project to co-finance travel expences to Stockholm. Interested organizations are welcome to contact Intercult for further information.

The implementation of the project takes place at the 1st project meeting to  November 8 2016 during BSSR Forum i Stockholm, aiming to invite and gather network members and other interested organisations from BSR area. Second meeting will be organized during Audience Links week in Stockholm in February 2017.

Read more